Trek een streep door armoede! Doe jij mee aan de sponsoractie van 2024?

Nalatenschap

Investeren in de toekomst

Ook na uw overlijden kunt u stichting Victory4All ondersteunen door de stichting als goede doelen organisatie op te nemen in uw testament.

Er zijn verschillende mogelijkheden om goede doelen organisaties te begunstigen:

  1. Benoemen tot erfgenaam.Door stichting Victory4All tot erfgenaam te benoemen ontvangen zij een gedeelte van uw complete vermogen.
  2. Een legaat nalaten. U kunt ook een vast bedrag nalaten; dit wordt een legaat genoemd. Hierbij kunt u heel precies bepalen hoeveel stichting Victory4All krijgt.

Belasting over een erfenis

Erfgenamen moeten belasting betalen over de erfenis die zij ontvangen. Stichtingen en goede doelen vormen hierop een uitzondering. Stichting Victory4All is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI), zoals vereist is bij nalatenschap aan een stichting.

U kunt altijd contact opnemen voor meer informatie.

Feedback