Privacyverklaring

Victory4All, gevestigd aan van Leeuwenhoekweg 3, 2964 LJ Groot Ammers, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

van Leeuwenhoekweg 3
2964 LJ Groot Ammers
+31 184 70 02 70

Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u mailen naar info@victory4all.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Victory4All verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Indien je een kind of klas sponsort, welk kind of klas je sponsort
 • Indien je een concreet doel hebt gesponsord, aan welk concreet doel je hebt gedoneerd

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Victory4All verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Verzenden van onze e-mail nieuwsbrief (indien aangemeld)
 2. Verzenden van onze nieuwsbrief per post (indien aangemeld)
 3. Verzenden van updates over je sponsorklas of sponsorkind (wanneer je een klas of kind sponsort)
 4. Je te kunnen e-mailen als er een concreet donatiedoel (https://victory4all.nl/doneren/concreet-geven/) is behaald en jij hiervoor hebt gedoneerd en hebt aangegeven een eenmalige e-mail update te willen ontvangen wanneer het doel behaald is.
 5. Je te kunnen bedanken voor donaties

Verwerkers

Je gegevens worden worden beheerd door middel van de volgende systemen:

MailChimp

Wij gebruiken MailChimp voor het versturen van onze e-mail nieuwsbrief. Ook ontvangen sponsors van een klas en kinderen updates over de gesponsorde klas per e-mail via MailChimp. Op het moment dat jij je ingeschreven hebt voor onze e-mail nieuwsbrief wordt je e-mailadres opgeslagen in de bestemde lijst binnen MailChimp.

Wij slaan de volgende gegevens op in MailChimp:

 1. Naam
 2. E-mailadres
 3. Welke klas je sponsort (indien je een klas sponsort)

Wij hebben met MailChimp een verwerkersovereenkomst gesloten.

Google

Wij gebruiken Gmail van Google Apps als e-mailclient. Daardoor zijn alle e-mails aan persoonlijke e-mailaccounts (algemene accounts gaan via Teamwork desk) opgeslagen op de e-mailservers van Gmail. Deze servers staan buiten de EU.

Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.

Teamwork Desk

Wij gebruiken Teamwork Desk voor het verwerken van e-mails naar info@victory4all.nl, donate@victory4all.nl en sponsor@victory4all.nl. Hierdoor kunnen wij jouw bericht aan de juiste persoon toekennen.

Wij slaan de volgende gegevens op in Teamwork Desk:

 1. Naam
 2. E-mailadres
 3. Het e-mailbericht

Indien je een donatie doet via onze website slaan wij in TeamWork Desk het volgende op:

 1. Naam
 2. E-mailadres
 3. Gedoneerd bedrag

Dit doen wij om jou vervolgens te kunnen bedanken voor de donatie.

Wij hebben met Teamwork Desk een verwerkersovereenkomst gesloten.

Antagonist

De website en back-ups van de website worden gehost bij Antagonist. Gegevens die jij achterlaat op onze website (via de formulieren, denk aan een contactformulier of donatieformulier) worden op de servers van Antagonist opgeslagen.

Podio

In dit online systeem beheren wij al onze sponsors van een klas en kinderen. Ook slaan wij hier alle adressen op voor de nieuwsbrief per post. Indien jij een klas (of kind) sponsort staan je gegevens in dit systeem. Ook als u de papieren en/of digitale nieuwsbrief (via MailChimp) van ons ontvangt staan uw gegevens in dit systeem.

Wij slaan de volgende gegevens op in Podio:

Indien u een kind of klas sponsort:

 1. Naam
 2. E-mailadres
 3. Postadres (om u sporadisch een kaartje o.i.d. te sturen als bedankje)
 4. Telefoonnummer
 5. Sinds wanneer u sponsort
 6. Welk bedrag u sponsort

Indien u een papieren nieuwsbrief ontvangt:

 1. Naam
 2. Postadres

Indien u een digitale nieuwsbrief ontvangt:

 1. Naam
 2. E-mailadres

Wij hebben met Podio een verwerkersovereenkomst gesloten.

Unit4

Wij gebruiken Unit4 voor het bijhouden van donaties. In Unit4 slaan wij sponsors van een klas of kind op en boeken wij rechtstreekse donaties op onze bankrekening (Rabobank) in onder de juiste categorie. Wij slaan voor rechtstreeks donaties alleen het bedrag en omschrijving op om de donatie in de juiste categorie te plaatsen, uw rechtstreekse donaties zijn nooit gelinkt aan uw naam en/of IBAN en dit slaan wij dus ook niet op.

Wij slaan de volgende gegevens op in Unit4:

Indien u een kind of klas sponsort:

 1. Naam
 2. E-mailadres
 3. Postadres
 4. Telefoonnummer
 5. Bedrag
 6. Keuze van betalen
  1. Machtiging of zelf overboeken
  2. Indien machtiging slaan wij uw IBAN nummer op

Vanderperk Groep

Vanderperk Groep is onze vaste drukker van de nieuwsbrieven. Zij versturen deze nieuwsbrieven ook en verwerken de lijst met geadresseerden. Nadat de nieuwsbrief is verstuurd wordt deze lijst verwijderd uit hun systemen.

Wij hebben met Vanderperk Groep een verwerkersovereenkomst gesloten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Victory4All bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Versturen van e-mail nieuwsbrieven

Jouw naam en e-mailadres worden opgeslagen in MailChimp. Deze gegevens blijven daar opgeslagen voor onbepaalde tijd. Indien jij je uitschrijft voor deze nieuwsbrieven betekent dat niet direct dat al je gegevens zijn verwijderd. Indien je dit wenst, stuur dan een e-mail naar info@victory4all.nl om dit in orde te laten maken.

Contact opnemen

Op het moment dat jij contact met ons opneemt via de website (via een formulier) of rechtstreeks naar een van onze e-mailadressen worden de meegestuurde gegevens (zoals je naam, e-mailadres en gegevens die je vermeldt in de e-mail) opgeslagen op de mailservers van Gmail.

E-mails naar info@victory4all.nl en sponsor@victory4all.nl worden behandeld in ons “ticketsysteem” van Teamwork Desk.

Donaties

Bij een donatie via de website krijgen wij een notificatie (een e-mail in het systeem) in Teamwork Desk om je vervolgens te kunnen bedanken.

Sponsor van een klas of kind

Wanneer jij besluit een klas of kind te sponsoren slaan wij je persoonsgegevens op in Podio. Mocht je stoppen met sponsoren blijven deze gegevens opgeslagen in Podio om zo aan onze financiële verantwoording te kunnen voldoen. Wij kunnen uiteraard wel de nodige persoonsgegevens verwijderen, indien je dit wenst. Stuur dan een e-mail naar info@victory4all.nl om dit in orde te laten maken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Victory4All verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Victory4All blijft aanspreekpunt voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Victory4All gebruikt de Google Analytics-cookies om informatie te krijgen over bezoekersaantallen en het gedrag op de website (welke pagina’s, hoe lang bezocht, etc.).

 • Wij delen geen gegevens van je gebruik van onze website met Google.
 • De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt voor andere Google-diensten
 • Wij hebben bewust gekozen je IP-adres niet in zijn geheel te registreren
 • De gegevens van de Google Analytics-cookies worden versleuteld verstuurd

Naast de cookies van Google Analytics plaatst Vimeo een cookie bij het bekijken van een pagina waarop een Vimeo staat. Voor alle YouTube video’s op onze websites maken wij gebruik van een cookie-loze manier van weergeven. Wij zullen binnenkort alle video’s overplaatsen naar YouTube om deze reden.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Victory4All en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht  van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@victory4all.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Victory4All wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheert in de hierboven genoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Victory4All of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met onze website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje in de adresbalk. Daarnaast is het domein van Victory4All ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Victory4All neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@victory4all.nl.


Feedback