Trek een streep door armoede! Doe jij mee aan de sponsoractie van 2024?

Privacyverklaring

Stichting Victory 4 All
van Leeuwenhoekweg 3
2964 LJ Groot Ammers
+31 184 70 02 70

Stichting Victory4All is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor vragen, opmerkingen, tips of klachten kunt u mailen naar info@victory4all.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Victory4All verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website, omdat je de stichting steunt met een donatie en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken, indien verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • IBAN
 • Welke donatie(s) je hebt gedaan via de website (indien van toepassing)
 • Welke klas je sponsort (indien van toepassing) 
 • Aan welk concreet spaardoel je hebt bijgedragen via de website (indien van toepassing)

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Victory4All verwerkt jouw persoonsgegevens om:

 • e-mail nieuwsbrieven te versturen (indien hiervoor aangemeld)
 • post specials en gedrukte nieuwsbrieven te versturen (indien hiervoor aangemeld)
 • updates over je sponsorklas te versturen, per post of email (indien van toepassing)
 • updates te versturen over donaties aan concrete spaardoelen, of 
 • bedankjes te versturen voor donaties

Persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt door werknemers en vrijwilligers van Victory4All. Met alle werknemers en vrijwilligers wordt een vertrouwelijkheidsovereenkomst afgesloten, waarin sterk de nadruk ligt op vertrouwelijkheid en privacy.

Verwerkers

Je gegevens worden beheerd door middel van de volgende systemen:

ActiveCampaign (MailBlue)

Victory4All gebruikt ActiveCampaign (en de Nederlandse aanbieder MailBlue) als online database voor zowel het beheer van persoonsgegevens van sponsors en geïnteresseerden als voor het versturen van onze digitale email updates. Wij hebben met ActiveCampaign een verwerkersovereenkomst gesloten.

Bij elke donatie, inschrijving of contactmoment via de website (www.victory4all.nl) worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Datum, frequentie en bedrag van de donatie (indien van toepassing).

Daarnaast krijgt de gebruiker bij elke donatie of contactmoment via de website (www.victory4all.nl) de keuze om zich in te schrijven voor maandelijkse email updates en/of voor een eenmalige update (wanneer de donatie bijdraagt aan een specifiek spaardoel). Indien hiervoor gekozen wordt, wordt de gebruiker ingeschreven voor de relevante maillijst. 

We kunnen ook additionele persoons- en adresgegevens opslaan (indien door de sponsor aangeleverd) ten behoeve van de administratie van donaties, het contact met sponsors en het versturen van fysieke sponsorkaarten en nieuwsbrief-specials per post. Victory4All kan de volgende additionele gegevens opslaan in ActiveCampaign:

 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Welke klas(sen) je sponsort, de startdatum van sponsoring en voor welk bedrag
 • IBAN

Onder elke email update die verzonden wordt via ActiveCampaign krijgt de ontvanger de mogelijkheid zich uit te schrijven van de desbetreffende maillijst. 

Google

Wij gebruiken Gmail van Google Apps als e-mailclient. Daardoor zijn alle e-mails aan persoonlijke e-mailaccounts (algemene accounts gaan via Teamwork desk) opgeslagen op de e-mailservers van Gmail. Deze servers staan buiten de EU.

Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.

Dropbox

Het Victory4All team gebruikt Dropbox voor het online delen van documenten. Spreadsheets met persoonsgegevens van sponsors (die bijvoorbeeld een klas sponsoren, die een schenkingsovereenkomst aan zijn gegaan, die regelmatig doneren) kunnen binnen dropbox worden opgeslagen, ten behoeve van bijvoorbeeld de algemene administratie of het verwerken van automatische incasso’s. 

Wij hebben met Dropbox een verwerkersovereenkomst gesloten.

Teamwork Desk

Wij gebruiken Teamwork Desk voor het verwerken van e-mails naar info@victory4all.com, donate@victory4all.com en sponsor@victory4all.com. Hierdoor kunnen wij jouw bericht aan de juiste persoon toekennen.

Wij slaan de volgende gegevens op in Teamwork Desk:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Het e-mailbericht

Indien je een donatie doet via onze website slaan wij in TeamWork Desk het volgende op:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Gedoneerd bedrag

Wij hebben met Teamwork Desk een verwerkersovereenkomst gesloten.

Antagonist

De website en back-ups van de website worden gehost bij Antagonist. Gegevens die jij achterlaat via de formulieren op onze website worden op de servers van Antagonist opgeslagen.

Vanderperk Groep

Vanderperk Groep is onze vaste drukker en verzender van fysieke sponsorkaarten, nieuwsbrieven per post en post-specials. Zij verwerken daarvoor de lijst met geadresseerden. Nadat de post items zijn verstuurd, wordt de verzendlijst verwijderd uit hun systemen.

Wij hebben met Vanderperk Groep een verwerkersovereenkomst gesloten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Victory4All bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Versturen van e-mail nieuwsbrieven

Jouw gegevens in ActiveCampain blijven daar opgeslagen voor onbepaalde tijd. Indien jij je uitschrijft voor deze nieuwsbrieven, betekent dat niet direct dat al je gegevens zijn verwijderd. Indien je dit wenst, stuur dan een e-mail naar info@victory4all.com om dit aan te vragen.

Contact opnemen

Op het moment dat jij contact met ons opneemt via de website of rechtstreeks naar een van onze e-mailadressen worden de meegestuurde gegevens (zoals je naam, e-mailadres en gegevens die je vermeldt in de e-mail) opgeslagen op de mailservers van Gmail.

E-mails naar info@victory4all.com, donate@victory4all.com en sponsor@victory4all.com worden behandeld in ons ticketsysteem van Teamwork Desk.

Donaties

Bij een donatie via de website krijgen wij een notificatie in Teamwork Desk en wordt er vervolgens rechtstreeks of via ActiveCampaign contact met je opgenomen om je te bedanken.

Sponsor van een klas

Wanneer jij besluit een klas te sponsoren, slaan wij je persoonsgegevens op in ActiveCampaign. Mocht je stoppen met sponsoren blijven deze gegevens opgeslagen in ActiveCampaign om zo aan onze financiële verantwoording te kunnen voldoen. Wij kunnen uiteraard wel de nodige persoonsgegevens verwijderen. Indien je dit wenst, stuur dan een e-mail naar info@victory4all.com om dit aan te vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Victory4All verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Victory4All blijft aanspreekpunt voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Victory4All gebruikt de Google Analytics-cookies om informatie te krijgen over bezoekersaantallen en het gedrag op de website (welke pagina’s, hoe lang bezocht, etc.).

Wij delen geen gegevens van je gebruik van onze website met Google. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt voor andere Google-diensten. Wij hebben bewust gekozen je IP-adres niet in zijn geheel te registreren. De gegevens van de Google Analytics-cookies worden versleuteld verstuurd. Voor alle YouTube video’s op onze websites maken wij gebruik van een cookie-loze manier van weergeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Victory4All en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@victory4all.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Victory4All wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheert in de hierboven genoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Victory4All of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met onze website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje in de adresbalk. Daarnaast is het domein van Victory4All ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Victory4All neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@victory4all.com.

Laatst herzien: 27/07/2023


Feedback