Wat we doen en betekenen

  • Kaapstad
  • Humansdorp
  • Jeffrey's Bay
Zuid-Afrika

Goed onderwijs in Zuid-Afrika is zeer prijzig.
Veel ouders kunnen dit niet betalen door een
te laag salaris, als ze überhaupt al een baan hebben.

Wat we betekenen

Veel kinderen die in de sloppenwijken van Zuid-Afrika leven hebben te maken met verschrikkelijke situaties. Ze hebben te maken met honger, ziektes, geweld, prostitutie, slechte woonomstandigheden, onvoldoende sanitaire voorzieningen en medische zorg. Meestal hebben ze geen enkele hoop en verwachten ze dat hun toekomst niet veel beter zal zijn dan die van de mensen om hen heen.

Elke dag blijven er meer kinderen als wees achter of worden ze op een andere manier geraakt door HIV/Aids.

Goed onderwijs, wat de kinderen de kans op een betere toekomst kan geven, is erg duur in Zuid-Afrika en is daardoor ontoegankelijk voor duizenden kansarme kinderen.

Wij hebben verschillende projecten om deze kinderen goed onderwijs en begeleiding te bieden. Dit geeft hen hoop op een toekomst zonder armoede en ellende. De Bijbel, Gods woord is onze leidraad.

Hoe we dat doen

Wij geloven dat goed onderwijs een springplank is naar een toekomst zonder armoede. Daarom willen wij van jongs af aan investeren in kinderen door goed onderwijs en zorg op een liefdevolle plek.

KleuterschoolNoah's Ark 

Van jongs af aan investeren in de ontwikkeling van kinderen in een liefdevolle omgeving en kleine klasjes.

Noah's Ark

BasisschoolKing's College 

Christelijk basisonderwijs met nadruk op geestelijke groei, leiderschap en algehele ontwikkeling.

King's College

Speciaal onderwijsRainbow School 

Voor kinderen met een beperking. Door de maatschappij afgeschreven, door ons liefdevol omarmd.

Rainbow School

Pleeghuizen

In een liefdevol thuis krijgen getraumatiseerde kinderen weer vertrouwen in het leven.

Pleeghuizen

Skills Centre

Jongeren met een beperking of schoolachterstand krijgen training in levens- en werkvaardigheden.

Skills Centre

Speciale opvang en zorgRainbow Angels 

Een veilige plek waar kinderen met meervoudige beperkingen liefdevolle zorg en specialistische begeleiding krijgen.

Rainbow Angels

Feedback