Trek een streep door armoede! Doe jij mee aan de sponsoractie van 2024?

Pleeghuizen

Pleeghuizen

In een liefdevol thuis krijgen getraumatiseerde kinderen weer vertrouwen in het leven

Voor veel kinderen is de thuissituatie zo slecht dat zij door maatschappelijk werkers uit huis moeten worden geplaatst. Er is veel misbruik en verwaarlozing. Veel ouders kunnen helaas door vreselijke omstandigheden niet goed voor hun kinderen zorgen. Daarnaast zijn er veel kinderen die opgroeien zonder ouders vanwege het enorme Aidsprobleem in Zuid-Afrika.

Victory4All heeft 8 pleeghuizen. In elk huis worden zes kinderen een veilige haven en liefdevolle opvang geboden. In de pleeggezinnen wordt hard gewerkt om deze kinderen weer zelfvertrouwen te geven. Ze leren dat God van hen houdt en dat Hij een plan voor hun leven heeft. De meeste van deze kinderen gaan ook naar één van de scholen van Victory4All.

30 kinderen
Feedback